De Würzburg Riese radarschotel.
Tijdens de Tweede Wereld Oorlog maakte Duitsland een afweerlinie langs de kusten van Noorwegen, Denemarken, Nederland, België en Frankrijk. Onderdeel van deze Kammhuberlinie waren elkaar overlappende radarstations, uitgerust met de zogenaamde Würzburg Riese radarschotels, met een diameter van 7,5 meter. De radars werkten bij een golflengte van ongeveer 53 cm (560 MHz).

Na de oorlog werd een aantal van deze schotels door de PTT in beslag genomen en onder andere naar het radiozendstation in Kootwijk gebracht. In Kootwijk hield men zich onder meer bezig met de communicatie met de Nederlandse koloniën. Ir. de Voogt van de PTT stelde één van de schotels ter beschikking van de Stichting Radio Straling van Zon en Melkweg (nu ASTRON). Andere schotels werden gebruikt door de PTT voor onderzoek van de radiostraling van de Zon, en hoe die straling de radiocommunicatie beïnvloedde.

Op 11 mei 1951 detecteerde Ir. Lex Muller de voorspelde 21cm straling. Dat was ongeveer zes weken nadat Harold Ewen, een student aan de Harvard Universiteit in de VS, de straling voor het eerst had gedetecteerd. Dé bewuste schotel waarmee het eerste onderzoek aan de Melkweg is vergaan. Journalist George Beekman heeft in 1999 uitgezocht wat er gebeurd is met de verschillende antennes [zie Achtergrond voor pdf van het artikel]

Er zijn verschillende plekken met informatie over de Würzburg Riese schotels. Hier twee ervan: [website Willem Tiemens] [website Wikipedia]

[terug]

MET DANK AAN
INITIATIEF & GEPRODUCEERD DOOR